Spinboys

TVT (fysiikan) opetuksessa

Mietteitä TVT:stä

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja opiskelussa -kurssin ensimmäisellä luennolla tiedusteltiin kurssin osanottajilta heidän kokemuksia ja ennakkokäsityksiä TVT:n käytöstä koulumaailmassa. Vastauksista kävi jokseenkin hyvin ilmi, että aikaisempaa kokemusta TVT:stä ei juurikaan ole, mikä on tietysti omiaan luomaan ennakkokäsityksiä asian suhteen. Osanottajien kokemukset TVT:stä tuntuivat rajoittuvan ns. älytaulun pienimuotoiseen käyttämiseen perusharjoittelun yhteydessä. Pienimuotoiseen erityisesti siksi, koska kukaan ei oikeastaan ollut osannut hyödyntää (tehokkaasti) ko. laitetta ohjelmistoineen – mikä on toki ymmärrettävää, sillä missäpä tähän laitteeseen olisi etukäteen päässyt tutustumaan.

 Lähes täydellinen kokemattomuus TVT:n suhteen koskee toki myös itseäni. Tämän lisäksi olen yleisesti ottaen erittäin skeptinen kaiken näköisten älytaulujen, tablettien, mobiililaitteiden ja ”sosiaalisten oppimisympäristöjen” opetuskäytön suhteen. Itse asiassa perusnegatiivinen asenteeni TVT:tä kohtaan olikin kenties painavin syy sille, miksi valitsin tarjolla olleista valinnaisista kursseista juuri tämän kurssin: kurssi antanee vastauksen sille, olinko ennakkoluuloineni oikeassa vai väärässä. Nyt hieman myöhemmin — kun takana on jo useampi luento – tutustuttuani sovelluksiin Edmodo, Google+, O365, Scoop.it ja mitähän vielä niitä nyt olikaan, vaikuttaa siltä, että en halua omassa opetustyössäni koskea pitkällä tikullakaan kyseisiin ympäristöihin. Näiden kanssa sählätessä menee kerta kaikkiaan liian paljon resursseja hukkaan: ennen kuin päästään itse asiaan eli opetukseen, jokaisen opetukseen osallistuvan on omaksuttava jokseenkin suvereenisti näiden sekavien ympäristöjen käyttäminen. Missä vaiheessa tämän omaksumisen oikein oletetaan tapahtuvan? Opettaja voi toki opetella asiat omalla ajallaan tai joissakin täydennyskoulutuksissa, mutta kuka oppilaat perehdyttää näihin ympäristöihin ja millä ajalla? Vapaaehtoisesti yläkoulu- ja lukioikäisiä ei saa näiden sovellusten pariin, sillä heille riittää ihmiskuntaa voimakkaasti taannuttava sovellus nimeltä Facebook. Ehkä kuitenkin suurin skeptisyyteni lähde on se, että en kerta kaikkiaan keksi kuinka näitä ympäristöjä voitaisiin käyttää parempitasoiseen fysiikan ja matematiikan opettamiseen kuin mihin päästään vanhalla kunnon kynä ja paperi -menetelmällä.

Eräs vakava ongelma teknologian opetuskäytössä on se, että teknologia maksaa ja koulujen resurssit ovat rajalliset. Asiaa ei oleellisesti auta edes se, että teknologian hinta laskee sen menekin kasvaessa, sillä koulujen opetuskäyttöön tarvittavat, esimerkiksi tablettien, kappalemäärät ovat suuria ja toisaalta kyseisten laitteiden elinkaari on vain muutama vuosi. Niin ikään kysymys teknologian käyttöluotettavuudesta on suuri ongelma: opetusharjoittelun aikana oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että aina kun oppitunnilla otettiin esiin kannettavat tietokoneet esimerkiksi esitelmän yms. kirjoittamista varten, osassa tietokoneista oli legendaarinen Windows-käyttöjärjestelmä solmussa ja aikaa tuhraantui toimivan tietokoneen käynnistämiseen. Tätä ongelmaa ei ole kynän ja kirjoitusvihkon kanssa, sillä ne saadaan esille muutamassa sekunnissa ja niillä tehdyt tuotokset säilyvät oikein säilytettyinä isältä pojalle toisin kuin digitaaliset versiot, jotka pääsääntöisesti unohdetaan koulun palvelimelle.

Kun uutta teknologiaa tuodaan opetuskäyttöön, pitäisi aina miettiä sitä, että tuoko uusi teknologia oleellista hyötyä itse opettamiseen ja oppimiseen siihen upotettuihin resursseihin suhteutettuna. Mitä luonnontieteiden opettamiseen/oppimiseen tulee, vastaus TVT:n suhteen on, että ei tuo. Lisätään nyt vielä loppukevennykseksi, että pidän täysin mahdollisena sitä, että TVT:stä voi olla hyötyä joidenkin luonteeltaan erilaisten oppiaineiden opetuksessa.

Sen sijaan, että mietittäisiin sitä kuinka mobiililaitteita voitaisiin hyödyntää opetuksessa, pitäisi keskittyä pohtimaan sitä kuinka mobiililaitteet saataisiin kokonaan pois luokkahuoneista. Tällä hetkellä niiden pääasiallinen käyttö koulumaailmassa on häiriköinti, Facebookin selaaminen kesken oppituntien, oppituntien kuvaaminen ja näin toimimalla opettajan yksityisyyden loukkaaminen sekä yleinen koulukiusaaminen. On ironista, että älypuhelimiksi kutsutut laitteet tekevät ihmisistä typeriä.

Ei liene edes tarpeen sanoa, että mitä mieltä olen sähköisestä yo-kokeesta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 20, 2013 by in Luentopäiväkirja 1.
%d bloggers like this: