Spinboys

TVT (fysiikan) opetuksessa

Opettajat vs. tekijänoikeudet

Opettajan tekijänoikeuslainsäädäntöön perehtyminen oli kirjaimellisesti päänsärkyä aiheuttava kokemus. Onnittelut Tarmolle ja Villelle rautaisista hermoista ja kyvystä syventyä inhimillisestä elämästä täysin irtaantuneeseen aihekokonaisuuteen – tähän eivät monet pysty!

Tarmo Toikkasen ”10 apuvälinettä tekijänoikeuksien kanssa selviämiseen” –listaus piti sisällään paljon uutta tietoa opettajien tekijänoikeusnoviisille. Erityisen helposti omaksuttavia olivat tietämystä mittaavat diagnostiset testit, Toikkasen itsensä valmistama vuokaavio, sekä viihdyttävät Kopiokissa-sarjakuvat. Aiheeseen tutustuttaessa kävi varsin nopeasti selväksi, että opetustyötä koskeva tekijänoikeuslainsäädäntö on kaikkea muuta paitsi selkeää. Laki on pääpiireissään mielekäs, mutta sisältää runsaasti tulkinnanvaraisuuksia ja myös joitain järjettömyyksiä.

Kohti digitaalista materiaalia

Eräs tekijänoikeuslainsäädännössä hankaluuksia aiheuttava aihealue on digitaalisen materiaalin käyttöön siirtyminen. Opettaja joutuu eettiseen tasapainotteluun esittäessään luokalle tekijänoikeuden alaista materiaalia: materiaalin valokopioiminen ja tulostaminen on sallittua, mutta sen skannaaminen taas ei. Suosikki-lehdestä otetun värikopion tai värillisen piirtoheitinkalvon esittäminen luokalle on siis laillista, dokumenttikameralla esittäminen menee harmaalle alueelle, ja skannatun aukeaman esittäminen videotykillä on räikeästi laitonta.

Asian korjaamiseksi Kopiosto myy ns. digilupia, jotka eivät kuinkaan vastaa kaikkiin opettajien rukouksiin. Digilupa on sidottu koulun omaan oppimisjärjestelmään, eikä materiaali saa näkyä esim. etäopetuksessa. Lupa sallii skannausten tekemisen kullekin opettajalle erikseen, joten skannatun materiaalin antaminen opettajakollegalle on kielletty, koulun yhteisestä materiaalipankista puhumattakaan. Suuruudenhullusta haaveesta kaiken skannatun materiaalin raportoinnista ja leimaamisesta on toistaiseksi luovuttu.

Liikkuvasta kuvasta

Opettaja ei pääse yhtään helpommalla liikkuvaa kuvaa ja ääntä esittäessään. Opettajalla on tekijänoikeuden alaiseen materiaaliin sitaattioikeus, mutta esim. minkä tahansa TV-ohjelman seuraaminen suorana lähetyksenä ilman tallennusta tai lyhyiden Youtube-videoiden esittäminen ei ole laillista. Samassa hengessä myös radiokanavien kuuntelu Internetistä on kielletty. Ongelmaksi muodostuukin opetustapahtuman tulkitseminen julkiseksi tapahtumaksi, jolloin teosten esittäminen luokassa tulkitaan julkiseksi esittämiseksi. Suomalainen lainsäädäntö poikkeaa tässä yhteydessä esim. Yhdysvaltalaisesta vastaavasta, joten esim. Discovery Channelin tuottaman materiaalin opetuskäyttö sen valmistusmaassa on sallittua Fair use –käsitteen nojalla, mutta saman materiaalin esittäminen Suomessa on laitonta.

Ja mikä tärkeintä…

Opettajia koskevan tekijänoikeuslain yksityiskohtia mielenkiintoisempaa on opettajien suhtautuminen lakiin. Opettajathan ovat luonteeltaan kaksinaismoralistisia: oppilailta vaaditaan luokassa hillittyä käytöstä ja äänetöntä olemusta, mutta omissa koulutuksissa puhutaan kouluttajan päälle ja hypitään pöydillä. Oppilailta vaaditaan koulun sääntöjen ehdotonta noudattamista, mutta oma suhtautuminen lakiin – esimerkiksi tekijänoikeuslakiin – on perinteisesti ollut hyvin välinpitämätöntä.

Olen Rosa Meriläisen kanssa samaa mieltä siitä, ettei tyhmiä sääntöjä kannata noudattaa. Samoin tuntuu ajattelevan suurin osa opettajistakin, vaikkei puukäsityötä opettava Seppo Haapajärveltä muutoin Meriläistä arvostaisikaan. On selvää, että Youtube-videot pyörivät heti syyslukukauden alettua taas Suomen luokkahuoneissa riippumatta siitä, miten aloite luokkahuoneen julkisuusmääritelmästä etenee. Opettajat tallentavat kirjasta skannaamansa materiaalit omille koneilleen poistamatta niitä kurssin päätyttyä. Näin tehdessään opettajat eivät mieti, miten asia tulisi, jotta asia hoituisi tekijänoikeuslain kannalta oikein. Sen sijaan he miettivät, mikä kussakin tilanteessa on oppilaan etu ja edistää tämän kasvua ja oppimista. Ja siinä opettajat toimivat täysin oikein.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 4, 2013 by in Netistä poimittua.
%d bloggers like this: